Всичко за ехокардиографията

Какво представлява и кога е необходима обяснява д-р Николов