Ранна диагностика на женското здраве

Ранната диагностика може да повлияе хода на онкологичните заболявания!