Home Medic

COVID-19

Провеждане на PCR диагностика за COVID-19 с издаване на валидния за ЕС сертификат с резултати от теста, който се изисква от граничните власти при пътувания.

Бърз тест за определяне на антитела

Тестът се използва само за определяне на имунния статус на организма към SARS-CоV-2 след заразяване, но не и директно за диагностициране на текуща инфекция с вируса.

Изследването представлява имунохроматографски анализ за улавяне на антитела от клас IgM и IgG срещу вируса SARS-COV-2 в човешки серум, плазма или цяла кръв. IgM антителата се образуват средно 7-10 дни след инфектиране с вируса, докато за образуването на IgG антителата са необходими най-малко 3 седмици.

Положителният резултат не означава задължително текуща инфекция, но представлява имунна реакция на организма след заразяването. Положителен резултат за IgM или IgM/IgG предполага скорошна експозиция, докато IgG положителен резултат предполага предишна или латентна инфекция. Настоящата инфекция трябва да бъде потвърдена чрез RT-PCR.
Въпреки че тестът демонстрира превъзходна точност при откриване на антитела срещу вируса SARS-CоV-2, може да се наблюдава ниска честота на фалшиви резултати. Затова се изискват други потвърдителни тестове в случай на положителни резултати.

Тестът се препоръчва при всеки, който иска да провери дали е имал среща с вируса.

Изследване на неутрализиращи антитела срещу S-протеина на SARS-CoV-2

При инфекция със SARS-CoV-2 организмът създава сложен имунен отговор срещу вируса, който включва производството на специфични антитела срещу вирусни антигени, като шипчестия (spike) протеин (S) и нуклеокапсида (N), които са основните антигени.

Наличните серологични тестове откриват специфични антитела, насочени срещу тези вирусни протеини / домени. Антителата са насочени към S1 и/или S2 субединици, RBD домейн или протеин N на вириона. Тъй като S гликопротеинът е изложен на повърхността на вириона и медиира проникването в клетките на гостоприемника, той се превръща в основната цел на неутрализиращите антитела, произведени от организма по време на инфекцията и е ключов фактор при създаването на терапевтични стратегии, включително мониторинг след ваксинация.

Изследване на хуморалния имунен отговор при пациенти с потвърдена вирусна инфекция SARS-CoV-2 показа, че в рамките на 19 дни от появата на симптомите всички пациенти са положителни за IgG антитела.

Други изследвания потвърждават, че тези антитела се откриват в рамките на 1–3 седмици от появата на симптомите, като IgM антителата достигат своята максимална концентрация през втората седмица, IgG антителата продължават да нарастват през третата седмица.

PCR изследване за коронавирус

PCR тестване на асимптоматични или такива с леки симптоми се препоръчва за лица, които са имали контакт със случай на COVID-19.
 
PCR методът открива наличие на вирусен генетичен материал у болния, докато изследването за антитела е серологичното тестване, което се използва за откриване на предишна инфекция по наличието на антитела срещу вируса. Антителата са протеини, произведени от имунната система на организма, за да атакуват и убиват вируси, бактерии и други микроби по време на инфекция. Наличието на антитела към SARS-CoV-2 вируса показва, че човек преди това е бил заразен с вируса и е развил имунен отговор. Наличието на IgM показва настояща или скорошна инфекция, докато наличието на IgG – преминала инфекция.

Молекулярните тестове се използват за диагностициране на активна инфекция (наличие на РНК на вируса) при хора, за които се смята, че са заразени въз основа на техните клинични симптоми, контакт с доказано положителни пациенти или пребиваване на места, за които е съобщено наличие на зараза. Освен грипоподобна симптоматика (висока температура, кашлица, мускулни бокли, болки в гърлото, загуба на обоняние), понякога се срещат и по-редки симптоми като главоболие, диария и др. Достоверността на теста е най-висока при излседване 3-4 дни от появата на симптомите. Лица, които следва да представят резултат за статус по отношение на инфекцията, също могат да направят този тест.

Бърз антиген тест за коронавирус

Изследването определя наличие на вирусни антигени в носоглътката на пациента. Ако тестът е положителен, то с много голяма вероятност пациентът се е срещал с вируса, който го е инфектирал.
Положителният резултат предполага текуща инфекция, но тя трябва да бъде потвърдена чрез златния стандарт RT-PCR в контекста на клиничната картина, история за контакт с болен/заразоносител и други лабораторни и образни изследвания.
Изследването е полезно, когато:

Положителният резултат изисква потвърждаване с друг метод, както и консултация с общо-практикуващия Ви лекар или друг специалист. Отрицателният резултат от теста не може да изключи скорошна инфекция, но с голяма вероятност я отхвърля.
Препоръчва се да не са консумирани напитки или храна 30 мин преди взимане на пробата, както и да не са употребявани цигари.