Дом Медик

Нашите услуги

За максимално удобство на своите пациенти Дом Медик предлага следните видове услуги:

1. Лабораторни изследвания във вашия дом​

01. Телефонно интервю за определяне на вида и обема изследвания ( кръв, урина, PCR и др.)

Моля, за консултация с вашия общо практикуващ лекар  за максимално ясни указания за необходимите изследвания. Фиксиране на час и място за посещение. Указания за липса на храна и вода преди изследването .

02. Посещение във вашия дом от медицинска сестра.

Събиране на необходимите проби, при спазване на здравните стандарти на лаборатории Синево и спазване на противоепидемиологичните мерки срещу COVID 19.

03. Получаване на резултатите.

2. Профилактични прегледи във вашия дом

01. Телефонно интервю

Това е подготовката за посещение. Извършва се:

02. Посещение в дома на пациента

Процедура за извършване на профилактичен преглед. Това включва:

Ехографии

Лабораторни изследвания

03. Резултати