Home Medic

Услугите на медицински център Home Medic включват основни прегледи и профилактика, адаптирани към различните нужди на  пациентите, на територията на град София и до 50 км извън гр. София.

Home Medic обединява доказани специалисти в модерен медицински център и мобилен екип, който изпълнява посещения в дома или офиса за профилактични прегледи и изследвания със събиране на проби във всички основни области на клиничната патология, за които се провеждат тестове в специализирани медико-диагностични лаборатории.

Чрез предложените услуги пациентите могат да профилактират, както най-важните заболявания като тези на сърдечно-съдовата система, така и заболявания, свързани с хронични вирусни инфекции.

Да се грижиш за здравето, когато си здрав – това е най-добрата грижа. Нашите специалисти ще посетят дома ти за профилактичен преглед в удобно време.

Какво включва?

  • Снемане на анамнеза – разговор с пациента или негови близки с цел получаване на подробна информация за здравословното му състояние, съпътстващи заболявания и оформяне на пациентско досие.
  • Общ медицински преглед с апаратура – физикален преглед, преслушване, измерване на кръвно налягане, пулс, кислородна сатурация, ЕКГ, ехография на коремни органи.
  • Лабораторни изследвания – ПКК, CRP, ASAT, ALAT, K, Na, глюкоза, креатинин, HDL/ LDL/VLDL-холестерол, триглицериди, урина профил, TSH за жените, PSA за мъжете.
  • Медицинско заключение и индивидуален профилактичен/медицински план за лечение – обобщена информация за здравословното Ви състояние с поставени диагнози и индивидуален план за лечение и/или профилактика.
  • Асистент – координира целия процес на профилактика и диагностика.

Цена на пакета: 300 лв. в рамките на гр. София и 330 лв. до 50 км извън гр. София

Защо да избера?

  • Удобство – в уюта на дома и в удобно за пациента време, без чакане на опашки или сред болни.
  • Превенция – грижа за здравето и предотвратяване на хоспитализации, богат пакет от изследвания в комбинация с преглед от специалист с апаратура (ЕКГ, ехография).
  • Анализ на резултатите, индивидуален медицински/профилактичен план и подход.
  • Квалифицирани специалисти, индивидуално отношение и грижа.
  • Координатор, който поема целия процес и към, който винаги може да задавате въпроси.
  • Възможност за интегрирана здравна грижа и последваща медицинска консултация, както и изготвяне на индивидуален пакет спрямо нуждите на пациента.

Месечен пакет, подходящ за възрастни и хронично болни пациенти, който включва регулярни посещения в дома от специалистите на Home Medic за прегледи с апаратура, изследвания, анализ на резултати, доставка на медикаменти и други здравни грижи спрямо твоите или тези на близките ти нужди.

Какво включва?

  • Опознавателна среща (1 бр.) – Медицински координатор ще посети пациента, за да разясни поетите ангажименти, даде информация за мултидисциплинарния екип, който ще посещава пациента, както и за грижата, която ще се предостави.
  • Преглед от специалист с апаратура (1 бр.) – Общ преглед с ЕКГ, измерване на кръвно налягане, ехография на коремни органи в зависимост от нуждите на пациента.
  • Посещения от медицинска сестра или лекар стажант (8 бр.) – Грижа за пациента, която обхваща обсъждане и следене на общото състояние на пациента, оплаквания, помощ при прием на медикаменти, следене за придържане към терапията, обсъждане на изследвания (ако има такива), измерване на кръвно налягане, пулс, сатурация, кръвна захар и др., ако е необходимо, обсъждане на диетичен режим и всичко, свързано със заболяванията на пациента.
  • Лабораторни изследвания (до 2 бр.) – Пробовземане в домашни условия и изследване на пробите в лаборатория.
  • Изписване, получаване и доставка на медикаменти (еднократно) – Асистент събира необходимите документи, представя на лекуващия лекар за изписване на протокол; доставка на медикамента до дома.
  • Грижа и консултация – проследяване на резултати, координация с лекуващ лекар. Предоставяне на цялостна обратна връзка на близките.

Цена на пакета: 1250 лв. (в рамките на гр. София)

Защо да избера?

  • Интегрирана месечна здравна грижа – посещения и изследвания, помощ за близките на възрастни или хронично болни пациенти; консултации с лекар, седмично наблюдение на пациента.
  • Индивидуален подход, съобразен с цялостното състояние и моментни нужди на пациента.
  • Мултидисциплинарен екип от доверени медицински специалисти и партньори.
  • Анализ на резултатите, индивидуален медицински/профилактичен план.
  • Внимание и грижа за пациента – високо качество на услугата.
  • Удобство – в рамките на дома, осигурява спокойствие на пациента и близките.
  • Превенция – грижа за здравето и предотвратяване на хоспитализации, богат пакет от изследвания в комбинация от преглед от специалист с апаратура (ЕКГ, ехография).
  • Координатор, който поема целия процес и към който винаги може да задавате въпроси.
  • Договор за здравни услуги – официален ангажимент с предварително уредени взаимоотношения между страните.

Интензивно 24/7 проследяване в реално време на жизненоважни показатели на пациенти с нужда от краткосрочно и/или дългосрочно наблюдение чрез 3- или 12-канално ЕКГ устройство от специализиран медицински екип.

Комбинацията от преносимо устройство и софтуер дава възможност за:

  • Точно идентифициране на пациентите с риск от влошаване.
  • Своевременно разпознаване и съобщение за влошаване.
  • Системата използва изкуствен интелект, който анализира повече от 100 различни физиологични параметъра, за да осигури на медицинските специалисти висока резолюция за диагностика, несравнима със съществуващата апаратура в конвенционалните лекарски кабинети.

За кого е подходящо?

  • Пациенти, които имат нужда от диагностика на сърдечно-съдов риск – промени в кръвно налягане, сатурация, неустановени аномалии и др.
  • Пациенти, преживели кардиологични интервенции и инвазивни процедури.

Какво получава пациента след края на мониторинга?

  • Доклад-заключение за състоянието на всички изследвани физиологични параметри и промяната им във времето. Определяне на степента на общия и сърдечно-съдов риск на база отклонения от нормалните стойности. Движението на виталните параметри в наблюдавания период се отразява в графичен и табличен вид;
  • Препоръки за необходими допълнителни консултации със специалисти от различни терапевтични области;
  • Препоръки за необходими допълнителни лабораторни, микробиологични, вирусологични, образни и/или инвазивни методи на изследване;
  • Препоръки за необходими промени в начина на живот, корекции в диетичния режим;
  • Препоръки за иницииране на медикаментозна терапия (при необходимост) или корекции в съществуващата до момента такава;
  • План за последващи включвания за контрол на състоянието

Какви са цените на мониторинга?

  • Дистанционен мониторинг и медицинско заключение за 3 ДНИ – 230 лева.
  • Дистанционен мониторинг и медицинско заключение за 5 ДНИ – 330 лева.
  • Дистанционен мониторинг и медицинско заключение за 7 ДНИ – 450 лева.
  • Дистанционен мониторинг и медицинско заключение за 10 ДНИ – 600 лева.
  • Дистанционен мониторинг и медицинско заключение за 15 ДНИ – 870 лева.
Наименование на медицинската услуга Цена Медицински център Цена Домашно посещение
Такса домашно посещение гр. София (заплаща се допълнително към цената за домашно посещение)
Делник - 50 лв. / Почивни дни - 80 лв.
Такса домашно посещение до 50 км извън гр. София (заплаща се допълнително към цената за домашно посещение)
Делник - 80 лв. / Почивни дни - 100 лв.
Общ преглед от лекар
60 лв.
100 лв.
Преглед от лекар-специалист (педиатър, невролог, хирург, уролог)
80 лв.
130 лв.
Вторичен преглед от лекар-специалист
65 лв.
Преглед от лекар-специалист с апаратура (гастроентеролог, нефролог, уролог с ехограф; кардиолог с ЕКГ и ехокардиография)
130 лв.
150 лв.
Вторичен преглед от лекар-специалист с апаратура (гастроентеролог, нефролог, уролог с ехограф; кардиолог с ЕКГ и ехокардиография)
105 лв.
Преглед от кардиолог с ЕКГ, ехокардиография, доплер на сънни (каротидни) артерии, артерии и вени на долни крайници
180 лв.
200 лв.
Преглед лекар-специалист без апаратура: хабилитирано лице (доцент, професор)
150 лв.
200 лв.
Преглед лекар-специалист с апаратура: хабилитирано лице (доцент, професор)
200 лв.
200 лв.
Онлайн консултация с психолог
115 лв.
115 лв.
Пакет "Женско здраве" - Термографско изследване на млечни жлези и Ехографско измерване на костна плътност (на пета)
150 лв.
Консултация от мед. сестра - изготвяне цялостна програма за дългосрочни сестрински услуги
40 лв.
40 лв.
Скарификационната проба за установяване или отхвърляне на потенциална животозастрашаваща алергия към медикаменти (20 мин. отчитане на пробата)
20 лв.
20 лв.
Вземане на кръв за лабораторно изследване
5 лв.
5 лв.
Поставяне на мускулна/подкожна/венозна инжекция
25 лв.
25 лв.
Поставяне на абокат за венозно вливане
40 лв.
40 лв.
Поставяне на абокат и включване на система за венозно вливане до 60 минути (всеки следващ час х 60лв/час)
80 лв.
80 лв.
Поставяне на уретрален катетър
50 лв.
50 лв.
Промивка на запушен катетър
40 лв.
40 лв.
Смяна на катетър от медицинска сестра
50 лв.
50 лв.
Смяна на катетър от лекар-специалист
100 лв.
100 лв.
Сваляне на катетър
40 лв.
40 лв.
Прочистваща клизма и клизма при запек
40 лв.
40 лв.
Обработка на септични рани и септична превръзка*
50 лв.
50 лв.
Асептични превръзки и сваляне на конци*
40 лв.
40 лв.
Обработка на рани, инфекции, изгаряния*
40 лв.
40 лв.
Обработка и лекуване на декубитални рани*
50 лв.
50 лв.
Обработка и лекуване на диабетно стъпало и варикозни язви*
50 лв.
50 лв.
Помощ при хранене, хранене през сонда и прием на лекаства
40 лв.
40 лв.
Издаване на медицинско свидетелство
30 лв.

* от медицинска сестра. В случай че манипулацията се извършва от хирург, се заплаща допълнително преглед от лекар-специалист и такса домашно посещение, ако има такова.

** Лабораторните изследвания са съгласно ценовата листа на партньорските лаборатории.

Партньорството ни с медико-диагностични лаборатории Synevo ни дава възможност да предложим богат набор от медицински и лабораторни изследвания, за които предоставяме резултати в максимално кратки срокове и с персонализиран достъп.

Биохимия

Микробиология

Паразитология

Токсикология

Туморни маркери

Хематология

Хистопатология

Вирусология

Имунохематология

Анализ на фекална проба

Анализ на урина

Алергии

Генетични изследвания

ЛТТ тестове

Инфекциозни заболявания

Прентална диагностика

Хемостаза / Коагулация

Хормони

Цитогенетика

Имунологични изследвания

Щитовидна жлеза