Home Medic

Пакетните предложения на HomeMedic включват основни прегледи и профилактика, адаптирани към различните нужди на  мъжете и жените.

Лабораторни изследвани с организирано от мобилния екип пробосъбиране на място в дома или в офиса.

Чрез предложените пакети пациентите могат да профилактират, както най-важните заболявания като тези на сърдечно-съдовата система, така и заболявания, свързани с хронични вирусни инфекции.

Различните заболявания се проявяват на различен етап от живота и затова периодичните профилактични прегледи се допълват от прегледи и профилактика в областите кардиология, урология, гастроентерология и еднокринология, както и от  специализираните процедури по проследяване на последствията на COVID-19 инфекция върху бъбреци, сърце, бял дроб,
нервна система и кръвоносни съдове.

 • Клиничен преглед
 • Образно изследване
  • Ехограф
 • Функционални изследвания
  • ЕКГ
  • Спирометрия
  • Възможност за Ехокардиография*
  • Възможност за поставяне и разчитане на Холтер (ЕКГ и АН)*
 • Лабораторни изследвания:
  • ПКК, ДКК
  • СУЕ
  • Глюкоза-серум
  • Урина – седимент (10 параметъра)
Цена: 180.00 лв
 • Клиничен преглед специалист гастроентеролог
 • Инструментални изследвания:
 • Лабораторни изследвания:
  • Пълна и диференциална кръвна картина (ПКК и ДКК)
  • Възпалителни маркери скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)
  • С-реактивен протеин (CRP)
 • Биохимични изследвания:
  • Общ и директен билирубин
  • Аланинаминострансфераза (ALAT)
  • Аспартатаминотрансфераза (АSAT)
  • Гамаглутамилтранспептидаза (GGT)
  • Изследване на урина, комплексно 10 параметъра + седимент
  • Алкална фосфатаза
  • Липаза
  • Креатинин
  • Глюкоза-серум
  • Фибриноген
  • Протромбиново време
  • AntiHbBsAg
  • Anti HCV
  • Изследване за Хеликобактер пилори – Фекален антигенен тест *

Цена: 180.00 лв
*заплаща се допълнително


 • Общ медицински преглед от специалист кардиолог
 • Ехокардиография
 • ЕКГ
 • Лабораторни изследвания:
  • Пълни кръвни изследвания и биохимия
  • Липиден профил
 • Разчитане на Холтер*
Цена: 180.00 лв
*заплаща се допълнително: Възможност за продължително проследяване на кръвното налягане и/или ЕКГ, чрез разчитане на Холтер.
 • Клиничен преглед от специалист
 • Образни изследвания: Абдоминална ехография
 • Лабораторни изследвания:
   • Изследване на пълна и диференциална кръвна картина (ПКК, ДКК)
   • Изследване на възпалителни маркери – скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ) и С-реактивен протеин (CRP)
 • Биохимични изследвания. Изследване на основните чернодробни ензими:
   • Аланинаминотрансфераза (АЛАТ), Аспартатаминотрансфераза (АСАТ), Гамаглутамилтранспептидаза (ГГТ).
   • Изследване на две фракции на билирубин – общ и директен билирубин.
   • Изследване на билирубин и уробилиноген в урината
FibroMax (Фибромакс)* е изследване на черен дроб, разработено от BioPredictive. То е комбинация от 5 различни неинвазивни теста: FibroTest, ActiTest, SteatoTest, NashTest и AshTest. Тя се основава на алгоритъм, който обединява резултатите от определянето на различни биохимични маркери, в комбинация с възраст, пол, тегло и височина на пациента, за оценка на степента на увреждане на черния дроб.
Цена: 180.00 лв
*заплаща се допълнително

Партньорството ни с медико-диагностични лаборатории Synevo ни дава възможност да предложим богат набор от медицински и лабораторни изследвания, за които предоставяме резултати в максимално кратки срокове и с персонализиран достъп.

Биохимия

Микробиология

Паразитология

Токсикология

Туморни маркери

Хематология

Хистопатология

Виросология

Имунохематология

Анализ на фекална проба

Анализ на урина

Алергии

Генетични изследвания

ЛТТ тестове

Инфекциозни заболявания

Прентална диагностика

Хемостаза / Коагулация

Хормони

Цитогенетика

Имунологични изследвания

Щитовидна жлеза