Home Medic

Нашият екип

Д-Р ПАВЕЛ НИКОЛОВ

Д-р Николов е потомствен лекар, завършил е Медицински Университет в София като част от практическото си образование получава в кардиологичното отделение на болница Vivantes Neukölln в Берлин, Германия. От 2017 г. прилага наученото в родината си. Докторант е към Медицински университет в София. През 2020 г. получава допълнително квалификация по „Инвазивна кардиология“. Взема активно участие в престижни европейски и световни конгреси по интервенционална кардиология, посещава курсове в Италия, съавтор е на публикации, част е от единствения български екип, получил престижната награда “Paul Dudley White International Scholar Award“ на американската кардиологична асоциация (AHA) и продължава да практикува в кардиологичното отделение на Александровска болница. Интересите му са в областта на интервенционалното лечение на исхемичната болест на сърцето, хроничната артериална недостатъчност на долни крайници.

Д-Р ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ

Д-р Илия Александров притежава около 6 годишен опит в медицинската практика, първоначално като лекар-терапевт в Предхоспитализационен кабинет и в последствие като лекар в областта на гастроентерологията. Практикува в град София в Университетска ПМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ в Отделение по гастроентерология към Клиника по вътрешни болести. Извършва гастроентерологични прегледи и лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт, черен дроб и панкреас. Д-р Александров преглежда само възрастни пациенти.

д-р Николова

Д-р РАЛИЦА НИКОЛОВА

Д-р Николова получава своята магистърска диплома по медицина в МУ Варна като част от практическото си обучение придобива в Bari University Hospital, Италия. Паралелно с медицината защитава и бакалавърска степен по Мениджмънт в рекреацията към Икономически университет Варна. Специализира в областта на клиничната лаборатория и образна диагностика като практикува в УМБАЛ Св. Екатерина и УМБАЛ Александровска. Д-р Николова има изразен интерес в областта на образната неинвазивна диагностика на сърдечно-съдовата система и холистичния подход към всеки пациент.

Доц. д-р МАНАСИ НИКОЛОВ

Доц. д-р Манаси Николов завършва медицинското си образование през 1988 г в гр. София. До края на 1990 г. работи във вътрешно отделение на ОРБ Благоевград От 1991 до 2022 г. работи в Национална онкологична болница. През 2010 г. успешно защитава дисертация на тема “Рак на млечната жлеза и първична инвалидност при жените в България”, с което придобива научна и образователна степен “Доктор” по научната специалност “Онкология”. През 2012 е избран за доцент. Научният път на доц. Николов започва през 1992 г. като до момента има 48 научни публикации в реномирани чуждестранни и български научни списания, монографии и учебници, както и множество участия в работата на национални и международни научни форуми. Член е на редица авторитетни организации като Българско дружество по химиотерапия – от 1994 г., Балканско дружество по онкология – от 1995 г., Българска национална асоциация по онкология – от 2002 г., Българска Асоциация по Озонотерапия – от 2010 г., Българска асоциация по медицинска онкология – от 2012 г., Образователна академия по онкология – от 2015 г.