Home Medic

Всичко за ехокардиографията

Какво представлява и кога е необходима обяснява д-р Николов

Какво представлявя ехокардиографията?

Ехокардиографията е съвременен и безопасен метод за изследване на сърцето, основаващ се на физичните характеристики на ултразвуковите вълни, които се движат с различна скорост и се отразяват в различна степен в отделните тъкани и структури. Представя в реално време  функцията и структурата на сърцето, както и движението на кръвотока през сърдечните кухини и големите съдове. Съвременните апарати са снабдени и с Доплер диагностика, която спомага за оценка на силата, градиента и посоката на кръвния ток през сърцето.

За какво се използва ехокардиографията?

Изследването се използва за оценка на хемодинамиката и цялостната функция на сърдечните кухини, възходящата аорта и порталната вена. Следят се редица параметри, в това число движението на левокамерната стена, фракцията на изтласкване/скъсяване, наличието на аневризма, интракавитарни тромби и хипертрофия на стената на камерите. Изследването позволява диагностициране на редица заболявания на клапния апарат и цялостна оценка на кръвотока през клапите – градиент, скорост, посока.

Кога да заявите домашно посещение от кардиолог и ехокардиография?
        ⁃       като част от профилактичен медицински преглед
        ⁃       при наличие на някой от следните симптоми: болки в гръдната област, лесна умора и намален физически капацитет, задух, главоболие, сърцебиене, отоци по долни крайници, краткотрайна загуба на съзнание (синкоп)
        ⁃       след прекарана COVID-инфекция
        ⁃       след преживян миокарден инфаркт, белодробен тромбоемболизъм
Как да се подготвите за изследването?
Не е необходима предварителна подготовка за изследването. Можете да приемате редовните си лекарства и да се храните както обичайно.

Какво да очаквате от домашното посещение за ехокардиография?
По време на изследването пациентът е съблечен до кръста и лежи на лявата си страна или по гръб. Върху трансдюсера – наконечника на апарата, се поставя малко гел за получаването на по-добър образ. Върху екрана на апарата се получават изображения на сърцето в реално време. Времетраенето на изследването е 15 – 30 мин.

Кога ще получите резултатите?
Резултатите се отпечатват на хартиен или електронен носител като разчитането се извършва веднага от специалист. След изследването можете да възобновите обичайните си занимания.