Дом Медик

Mедицински ценрър
и мобилен екип

за профилатични прегледи и
изследвания в дома и офиса

phone

ул. “Михаил Тенев” 6, София

0878 788 916

h3
h2

HOME MEDIC Е:

УДОБСТВО
И СИГУРНОСТ

Не е нужно да ходите до медицинско заведение или лаборатории, да чакате на опашка и да изпитвате притеснения. Ние ще дойдем директно при вас! Без неудобства, свързани с напускането на дома или работното място.

НАДЕЖДНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

Нашите изследвания се изпълняват от Synevo - водещ доставчик на услуги за лабораторна диагностика в България с дългогодишен опит в предлагането на над 3000 рутинни и специфични тестове.

KВАЛИФИЦИРАН
ЕКИП

Нашите високо квалифицирани лекари ще извършат всички прегледи и ще направят прецизна оценка на здравето ви с помощта на мобилното оборудване за основни лабораторни изследвания, eхографии, доплер, ЕКГ

HOME MEDIC Е ЗА:

МОБИЛЕН
ЕКИП

Мобилният екип на Home Medic се състои от лекар-специалист, медицинска сестра и диагностична медицинска апа-
ратура Siemens, която позволява, както проследяване в домашни условия на хронични заболявания, така и годишни
профилактични прегледи в условията на COVID-19 и взимане на проби за основни лабораторни изследвания в дома на
пациента.
Мобилният екип се придвижва с автомобил, снабден с всичко необходимо за изпълнение на заявения преглед и изслед-
вания. Автомобилът е оборудван с диагностична апаратура на Siemens – ехограф, спирограф, ЕКГ и пациентски мони-
тор и изцяло отговаря на изискванията за транспортиране на изследван материал до специализирана лаборатория.

Хоум медик автомобил

Д-р Илия Александров

Д-р Илия Александров притежава около 6 годишен опит в медицинската практика, първоначално като лекар терапевт в Предхоспитализационен кабинет и в последствие, като лекар в областта на Гастроентерологията. Практикува в гр. София в Университетска ПМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД – гр. София в Отделение по Гастроентерология към Клиника по Вътрешни болести. Извършва гастроентерологични прегледи и лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт, черен дроб и панкреас. Д-р Александров преглежда само възрастни пациенти.

image001

“Дом Медик провежда домашни посещения за пробосъбиране за всички изследвания, предлагани от медицински лаборатории Синево България. Общата стойност на услугата се формира от стойността на изследванията, които желаете да направите, и 40 лв. такса за посещение на медицинска сестра на Дом Медик във Вашия дом или офис.“

Основни пакети

Жени

 • Клиничен преглед от специалист образна диагностика
 • ЕКГ 
 • Големи стави и меки тъкани
 • Доплер
 • Ехография на коремни органи
 • ПКК, ДКК
 • СУЕ
 • Химично изследване на урина, комплексно  10 параметъра+ седимент
 • Глюкоза- серум
 • Спирометрия
 • PСR / срещу допълнително заплащане/

Мъже

 • Клиничен преглед от специалист образна диагностика
 • ЕКГ 
 • Големи стави и меки тъкани
 • Доплер
 • Ехография на коремни органи
 • ПКК, ДКК
 • СУЕ
 • Химично изследване на урина, комплексно  10 параметъра+ седимент
 • Глюкоза- серум
 • Спирометрия
 • PСR / срещу допълнително заплащане/

Заявка за посещение

Екип от доктор-специалист, мед. сестра и диагностична, медицинска апаратура ще посетим Вашия дом.

  *Услугата е активна в момента само за София и Софийска област